Tin mới
Bò ăn cỏ

Ngày đăng: 17/12/2012 - 09:51:29

Bò ăn cỏ

Thảm cỏ non xanh biếc chân trời
Sương ghé  đậu đợi nắng lên hội ngộ
Bò  gặm  cỏ nuốt  trong từng hơi thở
Hiếng mắt cười đàn có trắng liệng chơi.

Bò ăn cỏ bò biết …
Cỏ thơm non hay cỏ già rồi
Đám cỏ nào mưa không vào thăm được
Lá úa vàng, nhờ nhợ đắng bờ môi.

Bò ăn cỏ bò biết …
Nắm cỏ khô nhai  mùa đông giá
Bọt mép sùi nước mắt rơi  lã chã
Vẹo  quai  hàm  nhai  lại  nghĩ suy.

Bò  ăn  cỏ  bò  biết…
Lúa  tốt  lên  vì  đâu ?
Thóc  đầy  bồ  mười  tấn
Ai  dầm  sương  dãi  dầu ?

Bò ăn cỏ bò biết…
Ai giàu nhanh vì đâu ?
Đất mất dần ruộng cấy
Bò  đi  đâu… về  đâu …?

                       Hà Nội 15/9/2012
                                Quốc Lập


Các tin khác:
Xem tin theo ngày: