Tin mới
Đa số dân Séc nói chung hài lòng với cuộc sống của mình

Ngày đăng: 20/04/2014 - 08:46:59


Khoảng 2/3 dân số Séc nói chung hài lòng với cuộc sống của mình. Đây là kết quả có được từ một nghiên cứu được thực hiện trong tháng 3 bởi Trung tâm nghiên cứu ý kiến công luận của Viện hàn lâm khoa học Séc CVVM.

Chỉ ít hơn 1/5 những người được hỏi có ý kiến tiêu cực, những người còn lại đánh giá của sống của họ là trung lập. Trong 11 năm qua, sự hài lòng của người Séc với cuộc sống không thay đổi đáng kể.

Trong nghiên cứu mới đây, 59 phần trăm dân chúng nói chung hài lòng với cuộc sống của mình. Ngược lại không hài lòng có 18 phần trăm dân số Séc. Khoảng ¼ số những người được hỏi, có quan điểm trung lập.

Những người ít tuổi có ý kiến tích cực, ví dụ như sinh viên và những người đi học. Sự hài lòng với cuộc sống cũng tăng ở những người có trình độ học vấn và thu nhập cao. Cả những người độc thân hay những người từ những gia đình lớn, 4 thành viên hay nhiều hơn, cũng có ý kiến tích cực.

Nghiên cứu của CVVM được thực hiện từ ngày 3 tới ngày 10 tháng 3 với sự tham gia của 1 061 công dân Séc trên 15 tuổi.


Nguồn tin: http://www.secviet.cz


Xem tin theo ngày: