Tin mới
Lương ở Séc tăng ở hầu hết các ngành

Ngày đăng: 05/12/2015 - 00:32:00


Theo cục thống kê quốc gia Séc ČSÚ, trong quý 3 năm nay, lương trung bình ở Séc tăng 944 korun, đạt mức 26 072 korun. Lương danh định tăng 3,8 phần trăm và lương thực tế sau khi trừ lạm phá tăng 3,4 phần trăm.
Giá trị giữa của lương là giá trị lương của người lao động ở giữa sự phân chia lương – có nghĩa là một nửa lương là thấp hơn và một nửa là cao hơn giá trị giữa. Ở đàn ông, giá trị giữa lương là 24 759 và ở phụ nữ là 20 014 korun. 80 phần trăm người lao động nhận lương giữa 11 145 và 41 753 korun.
 
Giá tiêu dùng trong quý 3 tăng 0,4 phần trăm, tổng tiền lương tăng 5,4 phần trăm và số người lao động tăng 1,6 phần trăm.
 
Lương trung bình trong khu vực kinh doanh tăng danh định là 3,8 phần trăm và tăng thực tế là 3,4 phần trăm. Ở khu vực phi kinh doanh tương ứng là 3,5 và 3,1 phần trăm.
 
Trong 3 quý đầu năm nay, lương trung bình tăng trung bình năm là 803 korun, đạt mức 25,903 korun. Sau khi trừ đi lạm phát, so với cùng kỳ năm ngoái là tăng 2,8 phần trăm.
 
Ở Praha có lương trung bình cao nhất trong quý 3, tăng trung bình năm là 927 korun, đạt mức 33 167 korun.
 
Ở các tỉnh khác không có nơi nào có lương trung bình vượt quá mức trung bình toàn quốc. Gần nhất là ở tỉnh Trung Séc với 25 919 korun. Tiếp đến là tỉnh nam Morava với 25 428 korun. Ngược lại đứng cuối danh sách là tỉnh Karlovy Vary với 22 519 korun.

Nguồn tin: http://www.secviet.cz


Xem tin theo ngày: