Tin mới
Tuyên bố của Hội Hữu nghị Việt Nam - Cộng Hòa Séc về những phát ngôn của Ông Lubomír Zaorálek - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ nghị viện CH Séc

Ngày đăng: 23/06/2018 - 00:00:00

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI VIETNAMSKO - ČESKÉHO PŘÁTELSTVÍ NA VÝROKY PANA LUBOMÍRA ZAORÁLKA - PŘEDSEDY ZAHRANIČNÍHO VÝBORU POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Hội hữu nghị Việt Nam – CH Séc phản đối những phát ngôn của ông Lubomír Zaorálek  - Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Hạ nghị viện CH Séc, nguyên Bộ trưởng ngoại giao CH Séc tại cuộc họp của Ủy ban này ngày 21/6/2018: “…Việt Nam là một tổ chức tội phạm và đã trở thành mối đe dọa hàng đầu về an ninh..” (http://www.ceskenoviny.cz/…/zaoralek-vietnam-je-bez…/1634875).

Những phát ngôn trên của ông Zaorálek đã xúc phạm tới cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc nói riêng và hơn 90 triệu người dân Việt Nam nói chung, ảnh hưởng sâu sắc đến tình cảm, tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời giữa nhân dân hai nước, đồng thời đi ngược lại với những tuyên bố  trước đây của lãnh đạo hai nước và của cá nhân ông Zaorálek về quan hệ song phương giữa Việt Nam và CH Séc. (https://baotintuc.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-tiep-bo-truong-ngoai-giao-ch-sec-20151023152259672.htm)

Chúng tôi đề nghị ông Lubomír Zaorálek  công khai xin lỗi người dân Việt Nam về những phát ngôn sai sự thật và gây xúc phạm của mình!

Hội Hữu nghị Việt Nam - Cộng Hòa Séc

 

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI VIETNAMSKO - ČESKÉHO PŘÁTELSTVÍ NA VÝROKY PANA LUBOMÍRA ZAORÁLKA - PŘEDSEDY ZAHRANIČNÍHO VÝBORU POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Společnost Vietnamsko - Českého přátelství vystupuje proti projevu předsedy zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, který během jednání zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 21. června. 2018 prohlásil, že: “… Vietnam je organizovaný zločin a bezpečnostní riziko prvního řádu…”. (link: http://www.ceskenoviny.cz/…/zaoralek-vietnam-je-bez…/1634875)

Tato slova pana Zaorálka uráží nejen Vietnamskou komunitu žijící v České republice, ale i více než 90 miliónů Vietnamců a hluboce poškozují vřelé vztahy a dlouhodobě tradiční přátelství mezi dvěma národy. Je to také opakem předchozích společných prohlášení vysokých představitelů obou zemí o bilaterálním vztahu mezi Vietnamem a ČR, včetně prohlášení pana Zaorálka během oficiální návštěvy Vietnamu v roce 2015. (https://baotintuc.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-tiep-bo-truong-ngoai-giao-ch-sec-20151023152259672.htm)

Požádáme pana Lubomíra Zaorálka, aby se veřejně omluvil Vietnamským lidem za svá nepravdivá a urážlivá slova!

Společnost Vietnamsko - Českého přátelství


Nguồn tin: BBT


Xem tin theo ngày: