Tin mới
Chúa Nguyễn và vua Nguyễn sai người khai thác các đảo và quần đảo ngoài Biển Đông

Ngày đăng: 20/07/2009 - 08:55:36

Dưới thời các chúa Nguyễn, ông cha ta đã chú ý khai thác tài nguyên ở các đảo và quần đảo nằm xa ngoài Biển Đông. Các đội chuyên đi khai thác các đảo được thành lập từ đời Nguyễn Phước Trăn (1687 – 1691). Thời Tây Sơn, việc khai thác này vẫn duy trì. Đến đời Gia Long bị gián đoạn mấy năm đầu và sau đó các đội khai thác lại tiếp tục hoạt động cho tới ngày thực dân Pháp đô hộ nước ta. Theo nhà bác học Lê Quý Đôn viết trong sách Phủ biên tạp lục (1776), các chúa Nguyễn đã tổ chức ra 4 đội khai thác:

- Đội Thanh Châu chuyên lấy tổ yến ở các đảo thuộc phủ Quy Nhơn.

- Đội Hải Môn chuyên lấy hải vật và hóa vật(tiền bạc, súng ống, các vật dụng do đắm tàu bị sóng đánh đưa lên đảo) ở vùng đào Hòn Khoai (Cà Mau).

- Đội Hoàng Sa lấy hải vật và hóa vật ở quần đảo Hoàng Sa.

- Đội Bắc Hải ra vùng Côn Lôn, Hà Tiên thu lượm hải vật và hóa vật.

Các đội thường ra khơi từ tháng 2, đến tháng 8 về, đi 5 chiếc thuyền, mang theo 6 tháng lương thực. Các đội có nhiệm vụ đánh bắt hải sản: cá, ốc lạ, tôm, cua, hải sâm, ba ba, đồi mồi… Các hóa vật thường thu được là bạc thỏi, gươm, súng hỏa mai, súng thần công, vàng nén, ngà voi, đồ sứ, sáp ong, đồ len. Các thứ thu lượm được có năm ít, năm nhiều. Lê Quý Đôn đã xem sổ sách của cai đội Thuyên Đức Hầu thấy:

Năm Nhâm Ngọc 1702, đội Hoàng Sa lượm được 39 thỏi bạc, năm 1705 được 126 thỏi bạc, năm 1704 lượm được 5100 cân thiếc.

Các vật, tiền bạc thu lượm được khi về phải nộp kho Nhà nước và trước đó phải qua cửa Thuận Hóa để cân và định hạng.

Theo Hương sắc mọi miền đất nước của Lê Trọng Túc


Xem tin theo ngày: