Tin mới
Các vua Nguyễn sai người đo đạc, cắm mốc ở quần đảo Hoàng Sa

Ngày đăng: 20/07/2009 - 08:56:24

Năm 1836, năm Minh Mạng thứ 17, bộ Công đã làm sớ dâng lên vua về việc điều tra, đo đạc, cắm mốc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa – một bộ phận của nước ta nằm ở ngoài Biển Đông. Bài sớ dâng vua có đoạn viết như sau:

“Không kể là đảo nào, bãi cát nào, phàm khi thuyền đến nơi thì căn cứ ngay chỗ ấy đo chiều dài, chiều ngang, chiều cao, bề rộng, chu vi và bốn phía xung quanh cạn hay sâu, có bãi cát ngầm, đá ngầm hay không. Hình thế hiểm trở, dễ dàng thế nào, phải quan sát cho rõ ràng rồi vẽ thành bản đồ. Lại nữa phải căn cứ vào ngày khởi hành từ biển nào ra khơi, nhằm phương hướng nào đi đến nơi ấy, căn cứ vào thủy trình đã qua, tính rõ được bao nhiêu dặm. Lại cũng từ nơi ấy trông vào bờ biển, thẳng đường là vào tỉnh nào, phương hướng nào, ước lượng cách bờ biển khoảng bao nhiêu dặm. Tất cả nhất thiết đều phải miêu tả cho rõ, lần lượt đem về dâng trình.”

Vua Minh Mạng y lời tâu của Bộ Công, sai đội thủy quân Phạm Hữu Nhật đem binh thuyền, lương thực tới quần đảo Hoàng Sa ngoài Biển Đông. Ngoài ra còn mang theo 10 chiếc ván gỗ, dài 5 thước, rộng 3 tấc, dày 1 tấc, trên mặt có khắc chữ: “Năm Minh Mạng thứ 17, Bính Thân (1836). Thủy quân đội trưởng suất đội Phạm Hữu Nhật vâng mệnh ra Hoàng Sa xem xét đo đạc, đến đây lưu dấu để ghi nhớ.” (theo Đại Nam thực lục chính biên, kỉ thứ hai, quyển 165).

Trước đó từ đời Gia Long, vua Nguyễn đã nhiều lần sai các đội ra các quần đảo ở ngoài Biển Đông để đo đạc, một lần vào năm 1815 và lần sau vào năm 1816. Năm 1834, Minh Mạng cũng sai đội trưởng Trường Phúc Sĩ ra Hoàng Sa vẽ bản đồ.

Theo Hương sắc mọi miền đất nước của Lê Trọng Túc


Xem tin theo ngày: