Tin mới
Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Séc

Ngày đăng: 16/05/2016 - 08:06:41

Tối ngày 15-5, Đại sứ quán VN ở thủ đô Praha (CH Séc) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghe nói chuyện về sự nghiệp cách mạng của Người. Tham dự lễ kỷ niệm có toàn thể Cán bộ, Đảng viên Sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại CH Séc, bí thư các cấp ủy Đảng ở Praha và vùng phụ cận, cũng như đại diện một số đoàn thể tại CH Séc.

Đại sứ Trương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm
Thay mặt Đảng ủy sứ quán, Đại sứ Trương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy, đã đọc diễn văn khái quát cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lúc Người mới sinh ra cho tới lúc Người ra đi bôn ba khắp năm châu tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Đại sứ nhấn mạnh cuộc hành trình gian khổ đó đã giúp Người hiểu rõ cội nguồn, những khổ đau của nhân dân lao động ở các nước bị áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản đế quốc. Người đã tìm đến Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tìm thấy ở đó những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
 
Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam do Người sáng lập vào năm 1930 cùng với cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được coi là bước ngoặt quan trọng định hướng cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng VN đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của CM tháng Tám năm 1945 cùng với sự ra đời của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đầu tiên ở Đông Nam Á, là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện biên phủ năm 1954, là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975, đưa cả nước đi vào kỷ nguyên của độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Đó còn là những thắng lợi bước đầu với những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc Đổi Mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế mà hiện nay nhân dân ta đang tiến hành.
 
Đại sứ Trương Mạnh Sơn nêu rõ, mặc dù Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng tính nhân văn và sự vĩ đại trong tư tưởng và đạo đức của Người luôn sống mãi, soi đường chỉ lối cho cách mạng VN vượt qua thách thức và đi đến mọi thắng lợi sau này. Đại sứ kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên trong các cơ quan đại diện của Việt Nam tại CH Séc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thông qua hình thức tự rèn luyện, tìm tòi, đổi mới, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác, góp phần vun đắp cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và CH Séc, cũng như xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc đoàn kết, hội nhập và phát triển. 
 
Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương
 
Tại lễ kỷ niệm, các Đảng viên tham dự đã nghe Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, nói chuyện về thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. Giáo sư đặc biệt nhấn mạnh tới bản lĩnh ngoại giao, tư tưởng nói ít-làm nhiều, phê bình và tự phê bình, văn hóa ứng xử, sự giản dị, tấm lòng bao dung, nhân ái của Người. Theo ông, đây là những bài học lớn còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay và mai sau không chỉ riêng đối với ngành ngoại giao mà tất cả các ngành khác trong xã hội.
 
Giáo sư Hoàng Chí Bảo cũng đưa ra một số gợi ý đối với các cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc vận dụng tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào việc xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, đồng thời thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam và nước sở tại. Giáo sư Bảo nói:
 
Nếu chúng ta thấu hiểu được tư tưởng của Bác thì cộng đồng người VN ở nước ngoài, cụ thể ở Séc, theo tôi cái cốt lõi nhất là ta phải tận dụng, tranh thủ thời gian để học tập, làm việc có ích, góp phần vừa xây dựng cộng đồng ở tại đây, vừa góp phần xây dựng quê hương. Hai là nước bạn có kinh nghiệm hay, có cách làm tốt thì ta phải khiêm tốn học hỏi, để có thể chuyển hóa thành bài học kinh nghiệm của chính mình một cách sáng tạo. Thứ ba là cộng đồng phải đoàn kết, giúp đỡ nhau, cùng nhau hợp tác và phát triển.
 
Giáo sư Hoàng Chí Bảo tin tưởng rằng với những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, các cơ quan đại diện VN tại CH Séc tiếp tục học tập, vận dụng một cách có sáng tạo, hiệu quả tư tưởng HCM trong công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
Lễ kỷ niệm lần thứ 126 ngày sinh CT HCM diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, xúc động, thể hiện sự thành kính đối với vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc. 
 
Trước khi tới Séc, giáo sư Hoàng Chí Bảo đã có cuộc nói chuyện về Bác Hồ tại Cộng hòa LB Đức và  buổi nói chuyện cuối cùng sẽ là tại Pháp trong chuyến công tác châu Âu của mình./.

Nguồn tin: Hữu Bình (VOV)


Xem tin theo ngày: