Tin mới
Mise Technologické agentury ČR ve Vietnamu

Ngày đăng: 14/12/2018 - 08:31:30

Ve dnech 10.-13.12.2018 proběhla mise Technologické agentury ČR ve Vietnamu. Hlavním cílem mise bylo obnovit spolupráci TA ČR s vietnamskou Státní agenturou pro inovaci technologií (State Agency for Technology Innovation - SATI), propagovat možnosti zapojení vietnamských subjektů do programu Delta 2 a podpořit vznik projektových konsorcií mezi ČR a Vietnamem. Za českou stranu se mise zúčastnil ředitel Sekce řízení a rozvoje programů TA ČR Petr Matolín, pracovnice úseku mezinárodní spolupráce TA ČR Lucie Bílá, a vědecká pracovnice Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy Pavlína Jaklová.

Program mise zahrnoval jednání s vedením SATI a zástupci Ministerstva vědy a technologie, odborný seminář pro potenciální vietnamské účastníky programu Delta pořádaný pod záštitou TA ČR a SATI na českém velvyslanectví v Hanoji a návštěvy několika vietnamských vědeckých a výzkumných institucí.
 
Výsledkem jednání TA ČR s vedením SATI bylo potvrzení zájmu obou institucí na pokračování spolupráce a realizaci dalších společných projektů v oblasti aplikovaného výzkumu. V rámci programu mezinárodní spolupráce Delta doposud proběhla tři kola výběrových řízení a bylo financováno 5 společných česko-vietnamských výzkumných projektů. Vedení obou agentur se dohodlo na novém mechanismu spolupráce zahrnujícím pravidelné roční schůzky k vyhodnocení probíhajících projektů a přípravě dalších soutěžních kol pro výběr projektů v rámci programu Delta na nadcházející období. Obě agentury se dohodly také na pořádání společných propagačních a matchmakingových seminářů pro podporu zapojení českých a vietnamských podniků a výzkumných institucí do programu Delta. TA ČR bude rovněž informovat relevantní české subjekty o možnosti účasti  na propagačních fórech TechDemo, které SATI pořádá každoročně v jednotlivých vietnamských provinciích.
 
Odborného semináře na velvyslanectví v Hanoji se zúčastnilo více než padesát zástupců vietnamských firem, univerzit a výzkumných ústavů, které projevily zájem o participaci ve společných česko-vietnamských projektech financovaných z programu Delta. P. Matolín seznámil přítomné s podmínkami finanční podpory z programu Delta 2, který byl českou vládou schválen na období 2020 - 2025. Podpořeny mohou být projekty v délce trvání až tří let.  TA ČR předpokládá realizaci cca 10 projektů ročně. První výzva pro předkládání projektů v rámci programu Delta 2 bude vyhlášena v červnu 2019. Ve druhé polovině roku 2019 bude dokončen výběr projektů a realizace projektů bude zahájena na začátku roku 2020.
 
Vzhledem k tomu, že jedním z prioritních sektorů podporovaných vietnamskou státní technologickou agenturou je zemědělství a vietnamská vláda má zájem na přilákání nových technologií zvláště do tohoto sektoru zaměstnávajícího více než 40% vietnamské pracovní síly, byla součástí programu mise také návštěva několika vietnamských zemědělských výzkumných ústavů a technologických firem (Vietnam Institute of Agricultural Engineering and Post-Harvest Technology, Vietnam National Agricultural University, Fruit and Vegetable Research Institute, Vietnam National Seed Joint Stock Company – VINASEED). V průběhu návštěv byly prodiskutovány možnosti zapojení těchto institucí do programu Delta a konkretizovány požadavky vietnamských institucí na vhodné partnery na české straně. Vědecká pracovnice Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy měla možnost na místě zhodnotit kapacity vietnamských partnerů a dohodnout se na konkrétních oblastech spolupráce.

Nguồn tin: Đại sứ quán Séc tại Hà Nội


Xem tin theo ngày: