Tin mới
STT Họ và tên Chức vụ Email Địa chỉ
201 Nguyễn Minh Tạo  Hương Xuân, Hương Khê, NT
202 Nguyễn Văn Tính  Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
203 Phan Công Lý  Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
204 Đinh Xuân Huấn  Hương Xuân, Hương Khê, NT
205 Nguyễn Văn Hậu  Hương Thủy, Hương Khê, HT
206 Nguyễn Văn Liêm  TT Hương Khê, Hà Tĩnh
207 Nguyễn Văn Lâm  TT Hương Khê, Hà Tĩnh
208 Nguyễn Văn Đồng  công an Hương Khê TT Hương Khê, Hà Tĩnh
209 Trương Xuân Thành  TT Hương Khê, Hà Tĩnh
210 Hoàng Liên Sơn  TT Hương Khê, Hà Tĩnh
211 Kiều Đình Tạo  TT Hương Khê, Hà Tĩnh
212 Dương Đăng Kỳ  TT Hương Khê, Hà Tĩnh
213 Nguyễn Văn Mạnh  Lộc Yên, Hương Khê, HT
214 Nguyễn Xuân Hà  thị trấn Hương Khê, HT
215 Hồ Sỹ Thắng  Thợ cơ khí, sửa chữa Phương Điền, Hương Khê, Hà Tĩnh
216 Đinh Hữu Dần  Phó chánh thanh tra p. Thạch Linh, tp. Hà Tĩnh
217 Từ Văn Hòa  p. Thạch Linh, tp. Hà Tĩnh
218 Nguyễn Minh Nam 
219 Phạm Thị Lương  100 đường Nguyễn Huy Tự, tp. Hà Tĩnh
220 Nguyễn Xuân Minh  18/3 khu phố 5, p. Đại Nài, tp. Hà Tĩnh
221 Hoàng Trung Thông  Tổng thư ký
222 Nguyễn Tiến Hòa  203 Nguyễn Biểu, tp. Hà Tĩnh
223 Nguyễn Sỹ Lục  Xóm Hòa, Thanh Hưng, tp. Hà Tĩnh
224 Nguyễn Thị Lý  10/13 Hải Thượng Lãn Ông, tp. Hà Tĩnh
225 Nguyễn Văn Hán  Thôn Trung Tâm, Ngọc Sơn, Hà Tĩnh
226 Nguyễn Đăng Cần  tổ 15, p. Bắc Hà, tp. Hà Tĩnh
227 Nguyễn Văn Tính  Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
228 Phan Công Lý  Ký Châu, Kỳ Anh, tp. Hà Tĩnh
229 Trần Thị Xuân  KP 8, p. Tân Giang, tp. Hà Tĩnh
230 Trần Văn Hân  185 đường Nguyễn Công Trứ, tp. Hà Tĩnh
231 Phan Xuân Sơn  112 Hải Thượng Lãn Ông, tp. Hà Tĩnh
232 Trương Quang Hoa  17 Hải Thượng Lãn Ông, tp. Hà Tĩnh
233 Nguyễn An Chung  122 đường Vũ Quang, tp. Hà Tĩnh
234 Ngô Đức Hùng 
235 Lê Đức Thắng 
236 Đặng Văn Sơn  tổ 12, p. Tân Giang, tp. Hà Tĩnh
237 Hồ Đình Hạnh  Cẩm Xuyên, tp. Hà Tĩnh
238 Nguyễn Văn Xoan  82 Xuân Diệu, tp. Hà Tĩnh
239 Nguyễn Chí Thanh  Phó GĐ
240 Nguyễn Thanh Điền  258 đường Hà Huy Tập, tp. Hà Tĩnh
241 Trần Quốc Dũng  Tân Quý, Thạch Quý, tp. Hà Tĩnh
242 Trần Hữu Canh  Thạch Bình, tp. Hà Tĩnh
243 Nguyễn Doãn Chương 
244 Nguyễn Công Phúc  252 đường Hà Huy Tập, tp. Hà Tĩnh
245 Nguyễn Văn Ngọ  tổ 3, p. NGuyễn Du, tp. Hà Tĩnh
246 Nguyễn Minh Tân  162 đường Hà Huy Tập, tp. Hà Tĩnh
247 Nguyễn Văn Luyệt  453 đường Hà Huy Tập, tp. Hà Tĩnh
248 Trương Quốc Dũng  lái xe
249 Nguyễn Thị Hồng  82 đường Xuân Diệu, tp. Hà Tĩnh
250 Đinh Văn Quý  182 Hải Thượng Lãn Ông, tp. Hà Tĩnh
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9