Tin mới
STT Họ và tên Chức vụ Email Địa chỉ
201 Nguyễn Văn Tính  Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
202 Phan Công Lý  Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
203 Đinh Xuân Huấn  Hương Xuân, Hương Khê, NT
204 Nguyễn Văn Hậu  Hương Thủy, Hương Khê, HT
205 Nguyễn Văn Liêm  TT Hương Khê, Hà Tĩnh
206 Nguyễn Văn Lâm  TT Hương Khê, Hà Tĩnh
207 Nguyễn Văn Đồng  công an Hương Khê TT Hương Khê, Hà Tĩnh
208 Trương Xuân Thành  TT Hương Khê, Hà Tĩnh
209 Hoàng Liên Sơn  TT Hương Khê, Hà Tĩnh
210 Kiều Đình Tạo  TT Hương Khê, Hà Tĩnh
211 Dương Đăng Kỳ  TT Hương Khê, Hà Tĩnh
212 Nguyễn Văn Mạnh  Lộc Yên, Hương Khê, HT
213 Nguyễn Xuân Hà  thị trấn Hương Khê, HT
214 Hồ Sỹ Thắng  Thợ cơ khí, sửa chữa Phương Điền, Hương Khê, Hà Tĩnh
215 Đinh Hữu Dần  Phó chánh thanh tra p. Thạch Linh, tp. Hà Tĩnh
216 Từ Văn Hòa  p. Thạch Linh, tp. Hà Tĩnh
217 Nguyễn Minh Nam 
218 Phạm Thị Lương  100 đường Nguyễn Huy Tự, tp. Hà Tĩnh
219 Nguyễn Xuân Minh  18/3 khu phố 5, p. Đại Nài, tp. Hà Tĩnh
220 Hoàng Trung Thông  Tổng thư ký
221 Nguyễn Tiến Hòa  203 Nguyễn Biểu, tp. Hà Tĩnh
222 Nguyễn Sỹ Lục  Xóm Hòa, Thanh Hưng, tp. Hà Tĩnh
223 Nguyễn Thị Lý  10/13 Hải Thượng Lãn Ông, tp. Hà Tĩnh
224 Nguyễn Văn Hán  Thôn Trung Tâm, Ngọc Sơn, Hà Tĩnh
225 Nguyễn Đăng Cần  tổ 15, p. Bắc Hà, tp. Hà Tĩnh
226 Nguyễn Văn Tính  Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
227 Phan Công Lý  Ký Châu, Kỳ Anh, tp. Hà Tĩnh
228 Trần Thị Xuân  KP 8, p. Tân Giang, tp. Hà Tĩnh
229 Trần Văn Hân  185 đường Nguyễn Công Trứ, tp. Hà Tĩnh
230 Phan Xuân Sơn  112 Hải Thượng Lãn Ông, tp. Hà Tĩnh
231 Trương Quang Hoa  17 Hải Thượng Lãn Ông, tp. Hà Tĩnh
232 Nguyễn An Chung  122 đường Vũ Quang, tp. Hà Tĩnh
233 Ngô Đức Hùng 
234 Lê Đức Thắng 
235 Đặng Văn Sơn  tổ 12, p. Tân Giang, tp. Hà Tĩnh
236 Hồ Đình Hạnh  Cẩm Xuyên, tp. Hà Tĩnh
237 Nguyễn Văn Xoan  82 Xuân Diệu, tp. Hà Tĩnh
238 Nguyễn Chí Thanh  Phó GĐ
239 Nguyễn Thanh Điền  258 đường Hà Huy Tập, tp. Hà Tĩnh
240 Trần Quốc Dũng  Tân Quý, Thạch Quý, tp. Hà Tĩnh
241 Trần Hữu Canh  Thạch Bình, tp. Hà Tĩnh
242 Nguyễn Doãn Chương 
243 Nguyễn Công Phúc  252 đường Hà Huy Tập, tp. Hà Tĩnh
244 Nguyễn Văn Ngọ  tổ 3, p. NGuyễn Du, tp. Hà Tĩnh
245 Nguyễn Minh Tân  162 đường Hà Huy Tập, tp. Hà Tĩnh
246 Nguyễn Văn Luyệt  453 đường Hà Huy Tập, tp. Hà Tĩnh
247 Trương Quốc Dũng  lái xe
248 Nguyễn Thị Hồng  82 đường Xuân Diệu, tp. Hà Tĩnh
249 Đinh Văn Quý  182 Hải Thượng Lãn Ông, tp. Hà Tĩnh
250 Nguyễn Đức Tốn  tổ 13, p. Bắc Hà, tp. Hà Tĩnh
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9