Tin mới
STT Họ và tên Chức vụ Email Địa chỉ
201 Phan Công Lý  Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
202 Đinh Xuân Huấn  Hương Xuân, Hương Khê, NT
203 Nguyễn Văn Hậu  Hương Thủy, Hương Khê, HT
204 Nguyễn Văn Liêm  TT Hương Khê, Hà Tĩnh
205 Nguyễn Văn Lâm  TT Hương Khê, Hà Tĩnh
206 Nguyễn Văn Đồng  công an Hương Khê TT Hương Khê, Hà Tĩnh
207 Trương Xuân Thành  TT Hương Khê, Hà Tĩnh
208 Hoàng Liên Sơn  TT Hương Khê, Hà Tĩnh
209 Kiều Đình Tạo  TT Hương Khê, Hà Tĩnh
210 Dương Đăng Kỳ  TT Hương Khê, Hà Tĩnh
211 Nguyễn Văn Mạnh  Lộc Yên, Hương Khê, HT
212 Nguyễn Xuân Hà  thị trấn Hương Khê, HT
213 Hồ Sỹ Thắng  Thợ cơ khí, sửa chữa Phương Điền, Hương Khê, Hà Tĩnh
214 Đinh Hữu Dần  Phó chánh thanh tra p. Thạch Linh, tp. Hà Tĩnh
215 Từ Văn Hòa  p. Thạch Linh, tp. Hà Tĩnh
216 Nguyễn Minh Nam 
217 Phạm Thị Lương  100 đường Nguyễn Huy Tự, tp. Hà Tĩnh
218 Nguyễn Xuân Minh  18/3 khu phố 5, p. Đại Nài, tp. Hà Tĩnh
219 Hoàng Trung Thông  Tổng thư ký
220 Nguyễn Tiến Hòa  203 Nguyễn Biểu, tp. Hà Tĩnh
221 Nguyễn Sỹ Lục  Xóm Hòa, Thanh Hưng, tp. Hà Tĩnh
222 Nguyễn Thị Lý  10/13 Hải Thượng Lãn Ông, tp. Hà Tĩnh
223 Nguyễn Văn Hán  Thôn Trung Tâm, Ngọc Sơn, Hà Tĩnh
224 Nguyễn Đăng Cần  tổ 15, p. Bắc Hà, tp. Hà Tĩnh
225 Nguyễn Văn Tính  Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
226 Phan Công Lý  Ký Châu, Kỳ Anh, tp. Hà Tĩnh
227 Trần Thị Xuân  KP 8, p. Tân Giang, tp. Hà Tĩnh
228 Trần Văn Hân  185 đường Nguyễn Công Trứ, tp. Hà Tĩnh
229 Phan Xuân Sơn  112 Hải Thượng Lãn Ông, tp. Hà Tĩnh
230 Trương Quang Hoa  17 Hải Thượng Lãn Ông, tp. Hà Tĩnh
231 Nguyễn An Chung  122 đường Vũ Quang, tp. Hà Tĩnh
232 Ngô Đức Hùng 
233 Lê Đức Thắng 
234 Đặng Văn Sơn  tổ 12, p. Tân Giang, tp. Hà Tĩnh
235 Hồ Đình Hạnh  Cẩm Xuyên, tp. Hà Tĩnh
236 Nguyễn Văn Xoan  82 Xuân Diệu, tp. Hà Tĩnh
237 Nguyễn Chí Thanh  Phó GĐ
238 Nguyễn Thanh Điền  258 đường Hà Huy Tập, tp. Hà Tĩnh
239 Trần Quốc Dũng  Tân Quý, Thạch Quý, tp. Hà Tĩnh
240 Trần Hữu Canh  Thạch Bình, tp. Hà Tĩnh
241 Nguyễn Doãn Chương 
242 Nguyễn Công Phúc  252 đường Hà Huy Tập, tp. Hà Tĩnh
243 Nguyễn Văn Ngọ  tổ 3, p. NGuyễn Du, tp. Hà Tĩnh
244 Nguyễn Minh Tân  162 đường Hà Huy Tập, tp. Hà Tĩnh
245 Nguyễn Văn Luyệt  453 đường Hà Huy Tập, tp. Hà Tĩnh
246 Trương Quốc Dũng  lái xe
247 Nguyễn Thị Hồng  82 đường Xuân Diệu, tp. Hà Tĩnh
248 Đinh Văn Quý  182 Hải Thượng Lãn Ông, tp. Hà Tĩnh
249 Nguyễn Đức Tốn  tổ 13, p. Bắc Hà, tp. Hà Tĩnh
250 Nguyễn Văn Phúc  Ngách 1/3, đường Lý Tự Trọng, tp. Hà Tĩnh
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9