Tin mới
Kiều bào tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ngày đăng: 22/07/2021 - 09:36:07

Kiều bào Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời thể hiện sự tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chỉnh phủ trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Chi bộ Trung tâm thương mại SAPA
Sau khi bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, kiều bào Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao về bài viết này, đồng thời thể hiện sự tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Chỉnh phủ trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước.
 
Nhìn lại năm qua, Việt Nam đã tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Điển hình là trong năm 2020, khi phần lớn các nước có mức tăng trưởng âm hoặc đi vào trạng thái suy thoái do những tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng kinh tế của Việt Nam vẫn tăng trưởng dương 2,91%, góp phần làm cho GDP trong 5 năm qua tăng trung bình 5,9%/năm, thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Quy mô nền kinh tế tăng 1,4 lần so với năm 2016, trở thành nền kinh tế có quy mô đứng thứ 4 trong ASEAN…
 
Những kết quả đạt được trong năm qua có nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan, trong đó có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của các cấp lãnh đạo Đảng, nhà nước và Chính phủ Việt Nam. 
 
Ông Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Chi bộ Trung tâm thương mại SAPA chia sẻ: “Kiều bào chúng tôi ở trung tâm thương mại Sapa luôn luôn theo dõi những thành tựu ở Việt Nam. Chúng tôi rất vui, tự hào khi năm vừa qua Việt Nam đã tăng trưởng dương. Cúng tôi luôn nói với bạn bè rằng, đó là thành quả rất tích cực của Đảng và Nhà nước Việt Nam”
 
Những kết quả đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp to lớn của nhân dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Phải nhìn nhận, một trong những bài học quý, góp phần làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 35 năm đổi mới là tư tưởng “lấy dân làm gốc”, phát huy vai trò làm chủ, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân để xây dựng, bảo vệ đất nước. Đồng tình với quan điểm này, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Châu Âu cho rằng, việc kết hợp yếu tố nhân dân, trong đó có cả kiều bào ở nước ngoài sẽ là điểm then chốt để dẫn tới thành công trong phát triển kinh tế và phòng chống dịch Covid-19.
 
Theo ông Hoàng Đình Thắng, việc kết hợp các nguồn lực - yếu tố nhân dân, trong đó cả kiều bào là người Việt Nam ở nước ngoài không những huy động sức mạnh sâu rộng, tổng hợp mà còn tạo sự đoàn kết thống nhất chia sẻ trong toàn dân. Cộng đồng kiều bào ngày càng gắn bó với quê hương, đã và đang trở thành một trong những nguồn lực quan trọng đóng góp cho quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển, hội nhập quốc tế của đất nước.
 
Những thành tựu có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được trong chặng đường vừa qua, đặc biệt là trong 35 năm đổi mới đã và đang khẳng định, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn là tất yếu và đúng đắn.
 
Ông Hoàng Đình Thắng chia sẻ, năm 2020, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng đáng ghi nhận và tự hào.
 
"Tôi cho rằng, có nguyên nhân quan trọng từ thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Những thành công trong thời gian qua đã khẳng định nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường; đồng thời, bảo đảm định hướng XHCN phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước, đây là ưu việt của XHCN"- ông Thắng chia sẻ.
 
“Lửa thử vàng, gian nan thử sức", trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, niềm tin của nhân dân thì việc kiên định theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là cần thiết; việc tiếp thu, vận dụng sáng tạo để chủ nghĩa xã hội mang hơi thở của thời đại thì tất yếu sự nghiệp cách mạng sẽ thành công./.

Nguồn tin: Hải Đăng/VOV-Praha


Xem tin theo ngày: